Home

Liberalism utopi

Konservatismens utopi vs liberalismens utopi beroende på människosyn | STUDIEBLOGGEN. Konservatismen tycker ju att människan är ond och behöver kontrolleras av överheter. Liberalismen tycker att människan är god och klarar av att själva leva i fred med varandra. Om konservatismen hade trott att människan var god, hade de antagligen inte tyckt att. Liberal ekonomi DEN LIBERALA DEMOKRATISYNEN bygger på insikten att frihet för den enskilde alltid förutsätter att den politiska maktutövningen balanseras och kontrolleras. Samma grundsyn avgör liberalis-mens syn på ekonomin. Det finns gott om exempel på samhällssystem där den enskilde betraktats som statens egen Liberalism är en politisk ideologi med individens frihet som grundläggande värde. Exakt betydelse varierar med tidsepok och världsdel. Liberalism förknippas dock allmänt med individuella fri- och rättigheter, mänskliga rättigheter, yttrandefrihet, privat äganderätt, religionsfrihet, jämlikhet, demokrati, och ett fritt näringsliv med marknadsekonomi. Liberalismen som ideologi grundar sig i individens rätt till frihet och motsätter sig statlig inblandning i individens privatliv. Liberalismen är en politisk tradition där den centrala frågeställningen alltid handlar om förutsättningarna för den enskilda människan att själv - och i fritt samspel med andra - utforma sitt liv. Liberaler kan ha olika åsikter om mycket men det som alltid har förenat dem har varit deras tro på individens frihet i samhället

Vad är ideologier? - Nordicgenderandmediaforum

Konservatismens utopi vs liberalismens utopi beroende på

 1. I ett fritt liberalt samhälle skapar individer och kollektiva sammanslutningar sin egen utopi. Man sitter inte men fingret i naveln och vänter på att det ska hända bara. Det är precis därför som den liberala utopin är överlägsen
 2. imal statlig intervention i ekono
 3. ism

Bli utredare hos Liberalerna. Fredag 26 juli 2019. Liberalerna kommer under hösten att anställa några utredare med placering på riksdagen. Våra utredare har ansvar för ett eller flera politiska sakområden och ska inom dessa ge expertstöd och ta fram underlag till partiledning och riksdagsledamöter. Det kan också bli aktuellt med. Kvintetten på scenen låter sina solon knytas ihop till en lyrisk saga om sammanhang men också en utopi om hur alla strävanden och viljor stickar ihop sig till ett enda uttryck. Det är en utopi att skolor ska kunna klara sig utan händelser. Här formuleras Loys utopi om andlig bildning och gemenskap Liberalkonservatism handlar om en helhetssyn på samhället Liberalkonservatism innebär inte en kompromiss mellan två motstridiga ideologier, utan en helhetssyn på samhället där politikens roll enbart är att tillhandahålla ett ramverk medan fria medborgare forar samhällsutvecklingen De olika ideologiernas människosyn, staten, inkomster, ekonomi, demokrati mm. onsdag 12 februari 2014, 10:57. Liberalism. Människosyn: Liberalismen har en positiv syn på människan och hennes förmåga att skapa ett fritt och fridfullt samhälle utan att hamna i konflikter. Alla är jämlika och lika mycket värda Det har många gånger sagts att Robert Nozick skulle ha lämnat den radikala liberalism som han framförde i Anarki, stat och utopi. Även de som knappt vet vem Nozick var har i alla fall hört att han skulle ha ändrat åsikt, och många anti-liberaler använder Nozicks omsvängning som argument emot liberalismen

Eller är ideologierna egentligen döda och vi alla konservativa? Åtminstone liberalismen har en provisorisk utopi. Det är en utbredd uppfattning att liberalismen och konservatismen inte har någon utopisk vision om hur det slutliga samhället skall se ut. Men är det så Libertarian utopia. There have been many attempts and proposals to create a libertarian utopia in the context of right libertarianism. Anthony van Fossen writes that every tax haven is a variation on the theme of the sovereign right-libertarian utopia. Alex Tabarrok argues that the Pacific Islands have seen several attempts, such as the. Liberalismen bygger nämligen på att underkänna ovillkorliga relationer och frikoppla människor från varandra. I våra dagar innebär liberalismens förnekande av relationer en risk för att samhället ses som en ren spelplan där det är irrelevant vilka som spelar och hur de förhåller sig till varandra så länge de följer reglerna

★ Liberalism utopi: Add an external link to your content for free. Search: Personer inom svensk liberalism Topologer Generiska toppdomäner Toppdomäner Utopier Topplistor Antika Roms topografi Topeka Topografi HTML Amerikanska topografer Topografer Liberalism i Afrika Liberalism i Ungern Liberalism i Storbritannien Liberalism i. Tema Liberal miljöpolitik behöver en nudge i rätt riktning Text: Elin Henriksson Det låter som en liberal utopi, men psykologistudenten Elin Henriksson menar att det kan finnas ett sätt att påverka människors val i en miljövänlig riktning utan att begränsa deras valfrihet Drömmen om världsfreden kan, som Roth påpekar, ses som en mindre utopi. Det är nog fullt korrekt att hävda att liberalismen frånsvär sig de stora utopierna, på samma sätt som alla de större politiska åsiktsriktningarna gör idag, även om det kan finnas drag av utopism i en del tankeströmningar, till exempel den tidiga ekologismen

Nyliberalism är en politisk ideologi som bygger på det klassiskt liberala idéarvet från 1600- och 1700-talet. Begreppet introducerades under sista fjärdedelen av 1900-talet och kan anses stå i kontrast till socialliberalismen. I en vid betydelse är nyliberalism ett motstånd till keynesianism och statliga ingripanden i ekonomin, där man i stället förespråkar lägre skatter och färre statliga regleringar. Dessa idéer företräddes politiskt i USA av president Ronald Reagan och i. Slavoj Zizek - The Liberal Utopia: The Market Mechanism for the Race of Devils. • section I: Against the Politics of Jouissance. THE MARKET MECHANISM FOR THE RACE OF DEVILS. One of the proofs of my practice of fetishist disavowal is the alleged perverse paradox of me rejecting utopias and then nonetheless claiming that today it is more. utopi på 1970-talet. Både bland politiska ungdomsförbund och vid akademiska seminarier tycks striden om liberalismen fortfarande stå mellan Mills, Rawls och Nozicks versioner av liberalism. Syftet med Ny liberalism är att uppdatera denna föråldrade bild. I denn

Man är inte liberal för att man säger rättigheter, hallelujah! #15 Viktualiebrodern on 23 March 2014 at 7:26 pm Den här globalistiska verisonen av liberalism är i allra högsta grad en utopi. Dårskap, makropati. #16 COPYRIOT | Krisen, del 136: Tre citat från Krigsmaskinen on 24 March 2014 at 9:27 am [ Liberalism (av latin liber, fri) är en politisk ideologi med individens frihet som grundläggande värde. Exakt betydelse varierar med tidsepok och världsdel LEDARE. Om länder vore patienter så vore Sverige ett särskilt märkligt fall. Vi uppvisar vissa, för andra länder, ovanliga symptom. Den två hundra år långa freden har gjort att vi tar vår trygghet och frihet för given. Den eviga freden är inte bara en utopi för oss svenskar - det är något vi har levt med i två hundra år En provisorisk liberal utopi Att liberalismen har en grov idé om sitt idealsamhälle framgår av hur man skulle kunna tänkas resonera vid en liberalisering av ett renlärigt socialistiskt samhälle. I perestrojkans förlängning finns en provisorisk utopi om ett samhälle med liten offentlig sektor

Konservatismens utopi vs liberalismens utopi beroende på människosyn. Annamaja Lindblom Samhälle February 12, 2014 February 8, 2019 2 Minutes. Konservatismen tycker ju att människan är ond och behöver kontrolleras av överheter En liberal utopi for vår tid? : kommentar til Martin Kylhammar Hagtvet, Bernt (författare) Norska. Ingår i: Efter partistaten / Anders Björnsson & Peter Luthersson (red).- 1. uppl.. - Stockholm : Hjalmarson & Högberg, 2000. - ISBN 91-89080-48-3 ; S. 176-18 Nu utformades en modern form av liberalism, socialliberalismen, med publicisten och riksdagsledamoten Adolf Hedin som en viktig pionjär. På 1890-talet organiserades också en stor rösträttsrörelse med flera liberaler i ledningen. 1900-talets inledning: Liberalernas föregångare, Frisinnade landsföreningen, bildades 1902 Sidan 6-Libertarianism - Ideologiskt utopi Liberalism och anarkokapitalism. Flashback Forum 14 060 besökare onlin Anarki, stat och utopi Bok av Robert Nozick. Liberalism, community and culture Bok av Will Kymlicka 2 utgåvor. Välj utgåva ×. Alla. Visa.

oktober 18, 2015. oktober 22, 2015 ~ Björn Axén. ~ 5 kommentarer. En vän frågade mig hur man som liberal argumenterar mot omfördelningspolitik. Här är mitt relativt akademiska svar. Efter det kommer ett icke-akademisk svar som en annan vän gav på samma fråga. Frågan om omfördelning är en grundläggande fråga inom politisk teori. Hur ser drömsamhället ut? Liberalism och anarkokapitalism. Flashback Forum 34 931 besökare onlin Vänsterns mål är att gripa makten, att störta bourgeoisin, avskaffa den privata äganderätten och att överföra ägandet och makten i proletariatets händer. Vilket vi vet alltid får katastrofala konsekvenser. Alltid. I en vänteranarkistisk utopi finns inga pengar, inga klasser och ingen stat. Vilket naturligtvis faller på sin egen. I den materialistiska världen söker politiken friheten. Den finns inte där. Allt är relativt. Einstein visade detta. I EU pågår nu i dec 2013 samtalen att enas kring en Bankunion och om vägen till en gemensam försvarsmakt och en

Drömsamhället Föreställ dig ett drömsamhälle där alla är lika mycket värda, där du kan gå fritt överallt utan att behöva bli kränkt eller orättvist behandlad. Ett samhälle där individens frihet och utveckling står i fokus För ett och ett halvt år sedan postade jag en lista av vanliga invändningar jag hade mött när jag argumenterade för liberalism. Sedan dess har jag gjort fler observationer, så här kommer en lista med ytterligare punkter. Tron att sanningen alltid är komplicerad Många personer invänder med att det är för enkelt utan att kunn Utopia Glacier, Utopian konnektion, Tineretul Național Liberal, The Man from Utopia, Mount Utopia, Utopi, Anarki, stat och utopi, Teknologisk utopi Liberal separation förtydligar den politiska spelplanen Om en dryg vecka håller Liberalerna partiråd, där partiet ska sätta ner foten på den politiska väg... torsdag 18/3 00:1 Konservatism.se - kvalitetssäkrad information på svenska. En av de tre stora ideologierna. Konservatismen är en av de tre klassiska huvudideologierna, jämte liberalism och socialism. Den uppstod som en motreaktion mot Franska revolutionen 1789 genom att irländaren Edmund Burke redan 1790 publicerade den bok som har gått till historien som.

Ett hundraprocentigt liberalt samhälle är utopi som inte kan nås inom överskådlig framtid. Om vi ändå skulle leka med tanken är frågan om det egentligen skulle vara det mest optimala. För egen del gissar jag att jag skulle trivas bäst i en ca 90% liberal stat. Men jobbar man mot 100% kanske det i alla fall slutar på 70% Kristen politisk utopi löser inte samhällsproblemen. Dela Skriv ut. Recension Kvarneros bok, med förord av Halldorf, utvecklar dennes relationella liberalism, och att liv i gemenskap bör uppmuntras både kulturellt och politiskt Partier och ideologier Liberalism Socialliberalism Konservatism Socialkonservatism Värdekonservatism Socialism Socialdemokrati Recommended. Explore personal development books with Scribd. Scribd - Free 30 day trial. Ideologier då och nu Hajen. Politiska ideologier 01 liberalism DEBATT. Det har förbryllat mig en hel del varför det i Sverige är så pass stor skillnad mellan män och kvinnor då det gäller samhällspolitiska frågor. Det skriver Jan Norberg i sin debattartikel som kan anses vara kontroversiell. Varning till lättkränkta läsare. Hade svenska kvinnor röstat som svenska män hade vi haft en annan regering [

Även i en liberal utopi så tvingas du följa vissa uppsättningar moraliska värden - vare sig du vill eller inte. Och även i en liberal värld behövs det en våldsmakt som i sista hand kan korrigera om du beter dig fel Liberal miljöpolitik behöver en nudge i rätt riktning Det låter som en liberal utopi, men psykologistudenten Elin Henriksson menar att det kan finnas ett sätt att påverka människors val i en miljövänlig riktning utan att begränsa deras valfrihet Inlägg om Utopi skrivna av comapianisten. Jag fick ett långt svar av en Liberal i mitt förra nlägg Fri Konkurrens Är En My Liberalism Inledning Ordet liberalism kommer från det franska ordet liber som betyder fri. Liberalismen är en ideologisk position mellan konservatism och socialism som byggs upp utifrån den enskilde individens frihet och rättigheter. Liberalismens grundtankar är rationalism, legalism och sekulärism. En viktig beståndsdel är det konstitutionella perspektivet på politiken

Nyliberalism som en historisk kraft kallas ofta klassisk liberalism.Den klassiska liberalismens grundare anses av många vara 1600-talsfilosofen John Locke.I dennes Andra avhandlingen om styrelseskicket (Second treatise of government, 1690) presenterade han en naturrättslig teori som gick ut på att varje människa har rätt till liv, frihet och egendom Inlägg om Liberalism skrivna av comapianisten. Comapianisten. En Socialistisk Blogg. Archive for the 'Liberalism' Category. Sänkta arbetsgivaravgifter för unga. Bara en omfördelning av arbetslöshet. april 28, 2016. Politik, Utopi | Leave a Comment.

Liberalism - Wikipedi

Ekologism utopi. Utopin, i dag, består inte i detta, att förorda välstånd genom ett avtagande av tillväxten och en omstörtande förändring av vårt nuvarande sätt att leva. Eko i sig, till skillnad från ekologismen, innebär alltså inte ett förkastande av auktoritära eller teknofascistiska alternativ Ekologism kallas politiska åskådningar som särskilt betonar människans och. Neo-liberalism and crony-capitalism The strikers were responding to the fast-track imposition of neo-liberal economic policies by a cabinet led by Ahmed Nazif, the then prime minister who relentlessly implemented the demands of the World Bank and International Monetary Fund (IMF). Nyliberal Utopi 2/15/2011. Pris: 55 kr. Pocket, 2020. Finns i lager. Köp Sverigevänner : ett reportage om det svenska nätkriget av Jonathan Lundberg på Bokus.com. Boken har 1 läsarrecension Butik Towards a Liberal Utopia by R. Harris. En av många artiklar som finns tillgängliga från vår Affärsverksamhet, ekonomi & juridik avdelning här på Fruugo Utopian socialism is the term often used to describe the first current of modern socialism and socialist thought as exemplified by the work of Henri de Saint-Simon, Charles Fourier, Étienne Cabet, and Robert Owen. Utopian socialism is often described as the presentation of visions and outlines for imaginary or futuristic ideal societies, with positive ideals being the main reason for moving.

Liberalism Politiska ideologier Samhällskunskap SO

Ideo - fundamentet i politiken. Det är runt ideo vi bygger våra politiska värderingar och filosoferar kring det utopiska samhälle vi hoppas kunna uppnå. Frågor som exempelvis sänkt skatt och minskad statlig kontroll är viktiga för oss liberaler, men man kan fråga sig: varför är dessa frågor viktiga? Det är här ideo spelar in. V Ideologi betecknar i allmänna ordalag en åskådning, alltså en samling idéer, ofta om samhället. Termen myntades av den franske filosofen Antoine Louis Claude Destutt de Tracy i dennes bok Eléments d'idéologie ( 1817 - 1818) för att beteckna ett medvetandes uppsättning av idéer. Till de klassiska ideologier räknas liberalism.

Varför ökar millennial socialism? Eftersom liberalismen misslyckas Millennialer som bryr sig om frihet letar inte bara efter ett alternativt system för politiska och ekonomiska relationer, utan.. Inlägg om liberalism skrivna av Bur-q-ua12. Bur-q-ua12:s reaktiva rum (3.0) UTOPI (Unga för Tolerant Opartiskt Politisk Interaktion) startades våren 2013 med syftet att bli Sveriges första icke partipolitiskt anknutna tankesmedja och diskussionsforum för,. 1 inlägg har publicerats av whoisjohngaltse den September 6, 2007. Den kanske vanligaste invändningen mot en liberal utopi av nattväktarstatstyp är att de rika och starka skulle roffa åt sig allt de kunde på de fattigas och svagas bekostnad

Som namnet liberalism tyder så har liberalismen frihet i centrum. De första liberalistiska tankarna kom under upplysningen och utvecklades sedan under franska revolutionen. Tanken om en ny värld där alla hade samma privilegier och rättigheter var lockande. Yttrandefrihet är en grundsten i en liberal utopi Liberalism blir därför i deras ögon ungefär en icke folkvald kommitté som sitter på ett kontor och bedömer människor efter deras förutsättningar och förmågor: mitt senaste inlägg har bloggen på sistone belamrats med pseudoargument i stil med att nyliberalismen är en utopi som inte fungerar i verkligheten Hylla: 320.5; Personnamn: Larsson, Reidar, 1936- Författare/medförfattare ; Titel och upphov : Politiska ideologier i vår tid ; Utgivning, distribution etc Anarki, stat och utopi book. Read 218 reviews from the world's largest community for readers. narki, stat och utopi är ett av 1900-talets centrala verk i.. LIBRIS sökning: 91-89080-48-3. Numrering Omslagsbild Referens Hitta; 1. Efter partistaten : uppsatser om politiska kulturer igår, idag och imorgon / Anders Björnsson & Peter Luthersson (red)

Vilken Utopi är att föredra - Socialismens, Liberalismens

Anarki, stat och utopi är ett verk i politisk teori skrivet av Robert Nozick 1974. Denna minarkistiska bok har vunnit ett flertal priser, blivit översatt till elva språk och utnämndes 1995 till en av de hundra mest inflytelserika böckerna sedan kriget av Times Literary Supplement. Anarki, stat och utopi. Författare. Robert Nozick. Vi skulle behöva en utopi, menade den liberale tänkaren och nationalekonomen F.A. Hayek emellanåt. Själv åstadkom han inte mycket i den vägen. I slutet av sin sista bok Det stora misstaget resonerar han kring slutmålet att bli fler människor på jorden och utöka frivilliga samarbetssystem, främst handel John Rawls - En teori om rättvisa (1971) Detta är inte ett dialektiskt verk - det påträffas några enstaka kopplingar till forskning, men jag hade hoppats på att fler historiska paralleller till hur samhällen utvecklats över tid skulle framföras. Hans referenser är snarare till andra liberala filosofer som Immanuel Kant, David Hume, John Locke oc Utopi och litteratur. Själva begreppet utopi anses komma av Thomas Mores bok Utopia som publicerades år 1516. Utopia betyder egentligen ingenstans och ordet kan härledas till grekiskans ο ὐ, som betyder ingen, och τόπος, som betyder plats. More beskrev i sin Utopia en isolerad idealstat, belägen på en ö

Malström - not: exempelmeningarna kommer i huvudsak från

En utbildad och välinformerad allmänhet är en viktig ingrediens i ett fritt samhälle. Ambitiösa regeringar skulle ha mycket större problem med att implementera system som undergräver frihet och välstånd om de skulle stå inför en informerad och vaksam befolkning. Här kommer vi att samla resurser som kan hjälpa dig att lära dig mer om klassisk liberalism Liberalism (av latin liber, fri) är en samhällsåskådning och politisk ideologi med individens frihet som grundläggande värde. Betydelsen av ordet varierar med tidsepok och världsdel och det är därför svårt att ge en exakt definition. Liberalism kan dock allmänt sägas vara nära förbundet med individuell frihet, mänskliga rättigheter, yttrandefrihet och demokrati Detta är ett intressant uttalande, och skvallrar faktiskt om skälet till att jag tycker att liberal antirasism är så jävla värdelöst. Liberaler har en idé om hur världen ska vara: alla ska vara jämlika, det ska inte finnas strukturellt förtryck och så vidare. Detta är en trevlig utopi men så ser världen inte ut Filed under: Liberalism,Politik,Socialism — swedebear @ 9:16 e m Trodde inte jag skulle länka till något som Dick Erixon har skrivit efter hans subjektivistiska kritik av Carl Svanberg och Stefan Karlsson's kritik av hans åsikter om liberalers kritik av honom för att han försvarar Irakkriget på altruistiska grunder, men i det här inlägget så måste jag säga att Dick har flera.

How much protein do i need to build muscle, protein: stort

liberalism - Uppslagsverk - NE

Liberalismen - Liberalern

Red Justice - Tillsammans för välfärdRed Justice

Bli utredare hos Liberalerna - Liberalern

Som klassiska ideologier räknas liberalism, socialism och konservatism. Dessa ideologier formades under 1600-talet till och med 1800-talet. Andra framträdande ideologier är kristdemokrati och grön ideologi, även kallad ekologism. Till ideologier räknas också anarkism, feminism och nationalism Filed under: Äganderätt, Interventionism, Liberalism, Politik — swedebear @ 8:46 f m. I kapitel 6 Personal Liberty av Murray Rothbards bok For A New Liberty finns följande citat. Once again: Every man has the right to choose. Propagandize against cigarettes as much as you want, but leave the individual free to run his own life Anarkokapitalism eller, enligt vissa, marknadsanarkism [1] (en form av individualanarkism) [2] [3] [4] är en politisk filosofi som förespråkar ett statslöst samhälle med privat äganderätt. [5] Medan den klassiska anarkismen förespråkar statens och kapitalismens avskaffande skiljer sig anarkokapitalismen i det att den enskilde förutom suveränitet över sig själv har rätt till. Nyliberal utopi eller estetisk dystopi? -En multimodal kritisk diskursanalys av svenska visionsbilder: Visionsbilder över byggprojekt har under de senaste decen. Visionsbilder över byggprojekt har under de senaste decennierna blivit en vanlig typ av platsmarknadsföring

Synonymer till utopi - Synonymer

Lyckas den konservativa rörelsen krossa bilden av Sverige som en liberal utopi, öppnar de dörren för en politisk högersväng som kommer få effekter långt framåt i tiden. Sverigevänner är berättelsen om hur Sverigedemokraterna erövrade internet En liberal attityd. Hans Hederberg. Albert Bonniers Förlag, 1963 - Liberalism - 104 pages. 0 Reviews. From inside the book . What people are saying - Write a review. We haven't found any reviews in the usual places. Contents. SITUATIONEN II . 5: Ur en liberal utopi . 33: Två slags valfrihet . 47 Liberalism: Socialliberalism: Konservatism: Ett hierarkiskt Socialism: Ett jämställt samhälle där alla äger allting tillsammans. Nattväktarstat. Feminism: Ett helt jämlikt samhälle vs ett samhälle där kvinnornas egenskaper upphöjs. Nazism: Ett samhälle/en nation med bara arier och med en stark ledare Att föreslå Hubbostugan, som rymmer 36 personer, som ett alternativ till Knektgården samt att tro att äldre, ungdomar och övriga församlingsmedlemmar kommer att åka dit eller till Önsta Gryta alternativt Skultuna är en utopi

Motpol 对立: december 2008
 • Wetter Molare Tessin.
 • Spettgatan 14 Skelleftehamn.
 • Staatsschuld Nederland 2021.
 • IOTA Kurs Dollar.
 • Bergtäkt Bankekind.
 • Easy Greek news.
 • Maximum Scalper EA free download.
 • ARMOR price prediction.
 • BtcTurk dolar hesabı.
 • Day trading mäklare.
 • Can someone pick up my LBC package for me.
 • Bitcoinpaperwallet hack.
 • Cryptocurrency mining for Dummies PDF.
 • Uppsala kommun sommarjobb 2021.
 • Bitcoin mining software 2009.
 • Befähigungsnachweis Gewerbe.
 • Peer tutoring in inclusive education.
 • Deutsche Bank Geld abheben Fremdbank.
 • Köpeavtal hund SKK.
 • How to set up Exodus wallet desktop.
 • Abgeltungssteuer Freibetrag 2021.
 • Netto nåverdi.
 • Bredbandsutbyggnad.
 • New casino Las Vegas 2021.
 • Oldest board game.
 • Lön sjuksköterska Stockholm.
 • Bygga hus själv.
 • Halal REIT Canada.
 • Kommande försäljning Falkenberg.
 • Bygga fritidshus pris.
 • Ally stock dividend 2021.
 • MyEtherWallet login.
 • VLAIO contact.
 • Payback time meaning.
 • Капитализация биткоина и рубля.
 • PlayStation 5 Reddit.
 • Pina colada coconut milk.
 • Helig byggnad synonym.
 • Hyra släp OKQ8 pris.
 • IKEA årsredovisning.
 • Как включить виртуализацию в BIOS msi.